Contact Us

מלחמת העולם השנייה: מהלכי ההכרעה (1942-1945) – על בד
גודל: 125x
120 ס"מ. עברית.
חלקה השני של המלחמה, מהמפנה בשנת 1942 ועד תבוסת גרמניה הנאצית וסיום המלחמה.
כולל כיווני תנועת הכוחות, קרבות עיקריים ותאריכים חשובים.

אפריקה מדינית – על בד
גודל: 100x
100 ס"מ. עברית.

(c) כל הזכויות שמורות לטרגט מפות
www.designer4u.co.il - בניית אתרים עיצוב אתרים
מפות ישראל
מפות עולם
למערכת החינוך

מפת ישראל – על בד

גודל: 165x95 ס"מ. כוללת צילום לווין של ישראל ומפת המזרח התיכון.

למערכת החינוך » מפות בד בגודל ענק

גבולות ישראל מ-1947 עד ימינו – על בד

גודל: 102x147 ס"מ. עברית.

 

מלחמת העצמאות – על בד

גודל: 102x132 ס"מ. עברית.

 

מפת עולם פיסית - על בד

גודל: 150x100 ס"מ. עברית.
הדפסה בהדמיה תלת-מימדית.

אגן הים התיכון ואירופה - על בד

גודל: 150x100 ס"מ. עברית.
כוללת את אגן הים התיכון ורוב ארצות אירופה.

 

אירופה פיסית - על בד

גודל: 107x129 ס"מ. עברית.

חזרה לראש העמוד

הדפסה איכותית על בד סינתטי חזק ועמיד, קלה לנשיאה. כולל שני לייסטים מעץ וסידור לתלייה.

המזרח התיכון - על בד

גודל: 140x100 ס"מ. עברית.

ארץ ישראל בתקופת התנ"ך – על בד

גודל: 100x 150 ס"מ. עברית.
כוללת את ציר הזמן מתקופת האבות עד חורבן בית שני.
5 מפות: מפה ראשית – התנחלות השבטים ותקופת השופטים, ממלכת שאול, ממלכת דוד ושלמה, הממלכה המפולגת (ממלכת ישראל וממלכת יהודה), הממלכות הגדולות במזרח הקדום
.

יוון בימי אלכסנדר הגדול - על בד

גודל: 82x140 ס"מ. עברית.

אירופה אחרי קונגרס וינה (1815-1839) - על בד

גודל: 99x130 ס"מ. עברית.

כיבושי האיסלאם - על בד

גודל: 102x139 ס"מ. עברית.
כיבושי האיסלאם והתפשטותו עד המאה ה-11.

אסיה מדינית – על בד
גודל: 140x
124 ס"מ. עברית.

אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה (1919-1923) - על בד

גודל: 110x125 ס"מ. עברית. כולל מפת המדינות החדשות.


האימפריה הרומית - על בד

גודל: 99x140 ס"מ. עברית.
האימפריה הרומית בשיאה, במאה השניה לספירה.

ממלכת דוד ושלמה - על בד

גודל: 97x140 ס"מ. עברית.

הממלכות הגדולות במזרח הקדום - על בד

גודל: 82x140 ס"מ. עברית.

אירופה מדינית - על בד

גודל: 99x140 ס"מ. עברית.

מפת עולם מדינית - על בד

גודל: 150x100 ס"מ. עברית. כוללת: דגלי כל המדינות, מפת היבשות, הגלובוס במבט מהקוטב הצפוני והדרומי.

אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה (1945) - על בד

גודל: 110x125 ס"מ. עברית. כולל מפת המלחמה הקרה.

אירופה לפני מלחמת העולם השנייה (1939) - על בד

גודל: 110x125 ס"מ. עברית. כולל מערכת הבריתות.

אירופה לפני מלחמת העולם הראשונה (1914) - על בד

גודל: 110x125 ס"מ. עברית. כולל מפת מערכת הבריתות.

אסיה פיסית - על בד

גודל: 123x140 ס"מ. עברית.

ארה"ב וצפון אמריקה פיסית - על בד

גודל: 104x100 ס"מ. עברית.

מלחמת העולם השנייה: כיבושי מדינות הציר (1939-1942) – על בד
גודל: 125x
120 ס"מ. עברית.
חלקה הראשון של המלחמה, עד למפנה בשנת 1942. כולל כיווני תנועת הכוחות, קרבות עיקריים ותאריכים חשובים.

אירופה במלחמת העולם השנייה והשואה (1939-1945) - על בד

גודל: 120x125 ס"מ. עברית.

ארצות הברית מדינית - על בד

גודל: 86x100 ס"מ. עברית.